Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép Kép  Kép Kép 

Kép Rend - Átláthatóság -Fejlődés

Az élhetőbb Mezőkovácsházáért

 

Schultz Gábor  polgármester és képviselő jelölt
1972-ben születtem Mezőberényben. Mezőkovácsházán 17 éve élek, nős vagyok, két gyermekem van. Földrendező mérnök végzettségem van. A főiskola elvégzése után a mezőkovácsházai földhivatalban kezdtem el dolgozni. Egy év hivatali munka után két társammal saját földmérő céget alapítottunk, melyben jelenleg is dolgozom. Úgy gondolom, hogy a városnak szüksége van új emberekre, akik a város és lakosság érdekeit szolgálják. Megválasztásom esetén, a városért dolgozni akaró emberekkel együtt, létre akarok hozni egy fejlődő, békében élő Mezőkovácsházát.

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Ferenc képviselő jelölt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kovács Zoltán képviselőjelölt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Némethné Csizmadia Ágnes képviselő jelölt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Szabó Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss József függetlenként Jobbikos támogatással induló képviselő jelöltek

 

 

Mezőkovácsháza Önkormányzati választások

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Választási program

2010. október 3.

az ÚJ ERŐ a városért és az emberekért


1. Munkahely teremtés

 

Sajnos a városban rendkívül nagy a munkanélküliség. Minden eszközzel azon leszünk, hogy a jelenleg munkahelyet adó vállalkozásokat megtartsuk, valamint minél több új, termelő munkahelyet teremtsünk. Ezzel kapcsolatban megpróbáljuk elérni, hogy a Mezőkovácsháza-Orosháza út felújítása elkészüljön.

 

2. Önkormányzat a városért és a polgárokért szemléletű hivatali működés

 

Mind a hivatalnokoknak, mind az önkormányzati képviselőknek azt kell szem előtt tartaniuk, hogy ők vannak a városért és a lakosokért, nem pedig fordítva. E szemlélet szerint kell a dolgukat végezzék.

 

3. A polgármesteri hivatal működésének optimalizálása

 

A hivatal életében meg kell találni az optimális működést: létszám, szakértelem, szakterület tekintetében. Nagyon fontos, hogy az adott feladatot csak hozzáértő, elhivatott, egy személyben felelős és számon kérhető ember végezze. A hivatali dolgozóknál bevezetjük a teljesítmény orientált bérezést. A Polgármesteri Hivatal eszköz és gép parkjának, valamint számítógép és szoftver állományának felülvizsgálata. Nem szükséges minden évben milliókat költeni különböző rendszerekre és az azokat működtető számítógépekre. Jól bevált város működtető elektronikus rendszert kell felépíteni, amely a hivatal teljes működését magába foglalja.

 

4. Az anyagi és természetbeni juttatások elosztása

 

A segélyek és más rászorultsági alapon működő juttatások elosztásánál nagy körültekintéssel járunk el. A segélyek kifizetése csak akkor fog megtörténni, ha segélyezett életmódja és tenni akarása megfelel a társadalmi normáknak.

 

5. Szociális kártya

 

Az előző pontban megfogalmazott anyagi és természetbeni juttatások elosztási gyakorlathoz hozzá fog tartozni, hogy nem közvetlenül készpénzt kapnak a jogosultak, hanem plasztik kártyára fogjuk utalni azt. A kártya közüzemi szolgáltatások kifizetésére, valamint a helyi boltokban (amelyek ezt vállalják) vásárlásra lesz használható, ahol azzal a bolt teljes árú készletére, kivéve alkohol és dohányáru, vonatkozóan lehet vásárolni. Azokban a boltokban, ahol nincs kártya olvasó ott az önkormányzat segítséget fog nyújtani azok beszerzésére.

 

6. A közmunka, a városért való minden nemű munka megbecsülése, rangjának emelése

 

A közmunka program kiszélesítése, minél több ember bevonása. El akarjuk érni, hogy a közmunka ne kötelesség legyen, hanem az itt dolgozóknak becsületes munkahelyet, munkájukért megbecsülést és megfelelő fizetést jelentsen. A közmunka keretében az önkormányzat kezelésében lévő területeket rendben tartjuk. A vezetőjének olyan embert fogunk kinevezni, aki a városért ténylegesen dolgozó embereket jutalmazza, a többieket eltávolítja. A közmunka programba bevonjuk a város fejlődésért jelentkező munkákat.

 

7. Polgárőrség felállítása

 

A városban működő rendészeti célú civil szerveződések (pl. Nemzetőrök Szövetsége) összefogása, egységes szervezet kialakítása, amely az önkormányzat felügyelete alatt működne, és az önkormányzat finanszírozása alatt állna, a rendőrséggel karöltve működne. A polgárőrség folyamatosan, nagy erőkkel lesz jelen Mezőkovácsháza utcáin.

 

 

 

 8.Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek hasznosítása

 

A város tulajdonát képező termőföldek hasznosítása a város javára. A városban meglévő termálvíz felhasználásával kertészet létrehozása, ahol helyi munkaerőt alkalmazunk és az itt megtermelt termékeket a város gyermekétkeztetése céljára használjuk fel.

 

 
9. Utak felújítása, beruházások

 

Utak felújítása, és minden egyéb önkormányzati beruházás végrehajtása közvetlen megrendeléssel (tervezés, kivitelezés is) csak helyi, vagy békés megyei magyar tulajdonosú vállalkozásokkal. Nagyobb beruházások megvalósítása: a vásárcsarnok megépítése, az Árpád utcai kerékpárút teljes felújítása, bölcsöde megépítése, a felszabaduló piac terület helyére gyermek játszó park építése, szabadidőpark létesítése az adott erőforrások felhasználásával. A régóta tervezett vásárcsarnok megépítése helyi vállalkozók bevonásával, csak akkor támaszkodunk külsős segítségre, ha azt az építési technológia megkívánja. A beruházásokra kiírt önkormányzati pályázatot bárki megtekintheti, azok nem fognak tartalmazni egy vállalkozóra szabott feltételeket. A cégnek minden tekintetben meg kell felelnie egy átvilágítási folyamatnak, az egyik legfontosabb szempont a fizetőképesség lesz, nehogy fizetésképtelen legyen a munkát elvégző emberek felé.

 

 
10. A strand megmentése
 

Strand kiépítése, tökéletesítése és városkézben maradó működtetése. A termálvíz felhasználása egy a hajdúszoboszlói mintára működő vízi park felépítésére és a kemping fejlesztésére.

 

11. Pályázatok kihasználása

 

Pályázat figyelő és a pályázatokra azonnal reagálni, azokat megírni és megnyerni tudó, nem többmilliós sikerdíjas, helyi szakképzett fiatalokból álló csapatot állítunk össze, akik az önkormányzat alkalmazásában állnának. Kihasználjuk, hogy településünk a leghátrányosabb helyzetű régiók egyikében van és mindennemű lehetőséget (pl. Leader) megragadunk arra, hogy pénzt szerezzünk a városnak.

 

 
12. Település-rendezési terv módosítása

 

A város jelenlegi rendezési terve alkalmatlan a szerepére. A benne szereplő feltételek akadályozzák a város lakóit, hogy szabadon rendelkezzenek a tulajdonukban álló ingatlanokkal és ezáltal akadályozza a város fejlődést. A rendezési tervet azonnali hatállyal megszüntetjük és a helyébe új, a város fejlődését elősegítő tervet készítünk. A helyi rendeletben szabályozott állattartás feltételeit rendszeresen ellenőrizzük, az illetékes hatósággal karöltve, ha kell a rendőrség segítségét kéjük az ilyen esetekben.

 

 

13. Tömegsport létrehozása

 

A város sport élete gyakorlatilag halott. A fiataloknak nem sok lehetőségük van a sportolásra. Létrehozunk városi tömegsport rendezvényeket, amelyeket bajnoki rendszerben bonyolítunk le az önkormányzat rendezésében, lehetőség szerint minden olyan sportágban, amire érdeklődés van. Támogatjuk a versenysportot is, hogy a tömegsportban kitűnő tehetségek, lehetőleg helyben találjanak maguknak a sport folytatására alkalmas teret. Minden alkalmat megragadunk, hogy olyan sportolókat hívjunk a városba, akiket példaképnek állíthatunk a város fiatalsága elé.

 

14. Iskolák, óvodák

 

Az önkormányzati fenntartásban lévő iskolák, óvodák működésének biztonsági és megfelelő higiéniás körülményeinek helyi rendeletben megfogalmazott biztosítása.

 

15. Szociális rendszer

 

Az idősek gondozási rendszerét felülvizsgáljuk és emberközpontú, az emberek szempontjait figyelembe vevő rendszert alakítunk ki.

 
16. Vállalkozói és őstermelői fórum

 

Állandó jellegű vállalkozói fórumot hozunk létre. A fórumon a vállalkozók elmondhatják terveiket, kéréseiket, panaszaikat. Az önkormányzat ezeket figyelembe véve alakítja ki a vállalkozások támogatásának tervét. A vállalkozók megmondhatják, hogy mire fordítsuk befizetett adópénzüket. Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatná a vállalkozókat a jogszabályok változásairól, a velük összefüggésben lévő helyi rendeletekről, amelyet észrevételezhetnek és javaslatokat tehetnek módosítására. Az önkormányzat figyeli a pályázati lehetőségeket, azokról tájékoztatást nyújt a vállalkozóknak, segít a pályázatok megírásában, az önerő előteremtésében. Az önkormányzat tulajdonában lévő területek kedvező bérbeadásával megpróbáljuk idecsalogatni a befektetőket, akik munkahelyteremtő vállalkozásokat építenének nálunk.

 

17. Ifjúsági klub

 

A tömegsport rendezvények mellett létrehozzuk a városi Ifjúsági Klub-ot, ahol a helyi és környékbeli fiataloknak biztosítanánk szórakozást, alternatívát biztosítva a hajnalokig tartó dorbézolások, részegeskedések elkerülésére. A városban és környékén lévő elhagyott épületekből, pályázatok segítségével, olyan helyeket, táborokat alakítunk ki, ahol a fiatalok, nem csak itthonról, hanem külföldről is, megtapasztalhatják és megtanulhatják többek közt a hagyományos magyar kultúra értékeit is.

 

 
18. Geotermikus energia felhasználása

 

A geotermikus energia, természetesen ideértve a termálvizet is roppant nagy energiahordozó. Segítségével ma már megoldható fűtési rendszerek megépítése is. Kialakítunk egy ilyen energiát használó rendszert, amely ellátná az önkormányzati intézményeket. E rendszer úgy lenne kialakítva, hogy a jövőben a lakosság nagy része is rá tudjon csatlakozni. A rendszer kiépítéséig támogatjuk az alternatív fűtési módokat.

 
19. Panasznap

 

Az önkormányzat minden szerve legalább havi rendszerességgel fog lakossági meghallgatást tartani.

 

20. Elszámoltatás

 

Az új önkormányzat felül vizsgál minden, a város javaival kapcsolatos szerződéseket, amelyeket az előző városvezetések kötöttek. Megvizsgáljuk továbbá hogy kik, mikor, milyen pénzeket vettek fel a város pénzéből. Abban az esetben ha felmerül a gyanúja, hogy hűtlen kezelés vagy más bűncselekmény történt, úgy azonnali hatállyal megtesszük a feljelentéseket az illetékes hatóságnál. Az elszámoltatás a mindenkori önkormányzati munkákat nem fogja befolyásolni.

 

 
21. Önkormányzati ingatlanok

 

A város önkormányzati ingatlanjainak bérbe adása csak olyan személyeknek történhet, akik tudják vállalni annak feltételeit, hogy ne az önkormányzatot terhelje az esetleges rezsi hátralék, ha kiköltözésre kerülne a sor. Továbbá ha hátraléka van a bérlőnek azt nem engedjük, hogy felhalmozódjon mert ez is az önkormányzat hiányát fogja növelni. A bérbeadási szerződés külön pontban fogja meghatározni a lakás állapotát, hogy ne „lelakott” állapotban kerüljön vissza a bérlőtől, ha mégis így történne nem lehet jogosult azon személy újabb önkormányzati lakás bérlésére. Az önkormányzat jelenlegi kiutalási rendszerét teljes mértékben felülvizsgáljuk és átalakítjuk.

 

 
22. Szemétszállítás

 

Elviselhetetlenül sok szemetet hordanak ki az emberek a környező erdőkbe (pl. „Varjas” erdő, lő domb, battonyai út). Gyakori ellenőrzéseket fogunk tartani ezeken a helyeken és az ott tetten ért környezet szennyezőkre példás büntetést fogunk kiszabni, vagy saját költségén helyreállítatjuk vele a környezet állapotát. A probléma megoldására szemétlerakó telepet létesítünk.